ADMITERE 2015

ADMITERE 2015

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2015, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

 

 INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

 

 
   

1.   Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

 • Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);
 1. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti
 • Facultatea de Informaţii, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, curs de zi, durata studiilor 3 ani:
 1. specializarea Psihologie - informaţii10 locuri (femei şi bărbaţi);
 2. specializarea Studii de securitate şi informaţii5 locuri (bărbaţi).
 3. Institutul Medico-Militar Bucureşti:
  • Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 10 locuri (femei şi bărbaţi);
  • Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
  • Facultatea de Farmacie, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi)
  1. Erată la anunțul 3 - Institutul Medico – Militar Bucureşti
 4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu
 • Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
 1. Academia Tehnică Militară Bucureşti:
 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
 1. domeniul de studii universitare de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);
 2. domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Transmisiuni, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).
 1. Erată la anunțul 5 - Academia Tehnică Militară Bucureşti
 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (bărbaţi şi femei).

 

 
   

 INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

 

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, învăţământ de zi, durata studiilor 2 ani:
 • Auto, specializarea Auto5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Comunicaţii şi informatică – specializările:
 1. Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
 2. Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Construcţii, specializarea Construcţii2 locuri (femei şi bărbaţi).
 1. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
 • 190 locuri – bărbaţi
 • 30 locuri – femei

 

Tematica și bibliografia pentru probele scrise la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2015

 

Grafic de desfășurare a concursului de admitere pentru ocuparea a 220 locuri la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, pentru anul școlar 2015-2016

 1. Erată la Anunţul 2 - Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obțin accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ, din prezentul anunț.

 

Evaluarea medicală a candidaților se va efectua conform baremelor medicale prevăzute în ORDIN   Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitãțile/instituțiile de învãțãmânt militar, de informații, de ordine publicã și de securitate naþionalã, pe perioada școlarizãrii elevilor și studenþilor în unitãțile/instituțiile de învãțãmânt militar, de informații, de ordine publicã și de securitate naționalã, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidașii care urmeazã a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

 

 Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiunea căutare unităţi" din prezenta pagină web.

Alte informaţii se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Academia Tehnică Militară Bucureşti

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii pot suporta modificări, în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ. Orice modificare apărută se publică în timp util pe pagina  de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se comunică unităţilor penitenciare.

Admitere 2014

ADMITERE 2014

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2014, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

 

Instituții de învățământ universitar

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Facultatea de Poliţie, specializarea "Ordine şi siguranţă publică" penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei);
 2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti, Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani:
  • specializarea Psihologie - informaţii10 locuri (femei şi bărbaţi);
  • specializarea Studii de securitate şi informaţii5 locuri (bărbaţi).
 3. Institutul Medico – Militar Bucureşti:
  • Facultatea de medicină generală, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani – 10 locuri (femei şi bărbaţi);
  • Facultatea de medicină dentară, cursuri de zi,  durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
  • Farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi)
 4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu
 • Facultatea de Management Militar, pentru domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii și ordine publică – programul de studii Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de Management Militar, pentru domeniul de licenţă Ştiinţe administrative – programul de studii Administrație publică, specialitatea militară Intendenţă, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi).
 1. Academia Tehnică Militară Bucureşti:
 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă – specializarea Construcţii şi fortificaţii (Inginer de construcţii şi fortificaţii), cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei – specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Inginerie electronică și telecomunicații – specializarea Transmisiuni, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

       16.05.2014 Precizări suplimentare

       Data limită pentru înscrierea (depunerea dosarului de candidat complet la unităţile penitenciare) pentru participarea la concursul de admitere la Academia Tehnică Bucureşti este 10.06.2014, ora 10.00, întrucât, conform art. 139 alin. 1 din cuprinsul Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), republicată, ziua de 09.06.2014 este zi nelucrătoare.

Instituții de învățământ postliceal

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani:

Arma:

 • Auto – specializarea Auto10 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Comunicaţii şi informatică – specializările:
 • Tehnică de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii5 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Construcţii – specializarea Construcţii2 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Intendenţă – specializarea Bucătar10 locuri (femei şi bărbaţi).

 

 1. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
 • 190 locuri – bărbaţi
 • 30 locuri - femei

    16.05.2014 Precizări suplimentare

    Termenul de depunere al cererii de înscriere pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna este 31.07.2014, iar temenul maxim de depunere al dosarului de candidat complet la unităţile penitenciare este 08.08.2014, ora 13.00.

   Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obţin dând click pe numele instituţiei de învăţământ.

  Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiuneacăutare unităţi" din prezenta pagină web. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile de internet ale instituţiilor de învăţământ:

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul";

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu;

Academia Tehnică Militară Bucureşti.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii, pot suporta modificări, în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ.

 

 • Procese verbale privind rezultatele selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de admitere, sesiunea septembrie 2014

Penitenciarul Aiud

Penitenciarul Arad

Penitenciarul Bacău

Penitenciarul Baia Mare

Penitenciarul Bistriţa

Penitenciarul Botoşani

Penitenciarul Brăila

Penitenciarul Bucureşti Jilava

Penitenciarul Bucureşti Rahova

Penitenciarul Bârcea Mare

Penitenciarul Codlea

Penitenciarul Colibaşi

Penitenciarul Craiova

Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

Penitenciarul Focşani

Penitenciarul Galaţi

Penitenciarul Găeşti

Penitenciarul Gherla

Penitenciarul Giurgiu

Penitenciarul Iaşi

Penitenciarul Mărgineni

Penitenciarul Miercurea Ciuc

Penitenciarul Oradea

Penitenciarul Pelendava

Penitenciarul Poarta Albă

Penitenciarul Ploieşti

Penitenciarul Satu Mare

Penitenciarul Slobozia

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti

Penitenciarul Timişoara

Penitenciarul de Femei Târgşor

Penitenciarul Târgu Mureş

Penitenciarul Târgu Jiu

Penitenciarul Tulcea

Penitenciarul Vaslui

Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava

Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova

Penitenciarul Spital Colibaşi

Penitenciarul Spital Dej

Penitenciarul Spital Poarta Albă

Penitenciarul Spital Târgu Ocna

Centrul de Reeducare Buziaş

Centrul de Reeducare Târgu Ocna

B.A.G.R. Bucureşti

 

 • Procese verbale cu rezultatele obținute în urma probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice

        Candidaţi Femei

        Candidaţi Bărbaţi

 • Procese verbale cu rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor scrise

        Candidați Femei

        Candidați Bărbați 

 • Procese verbale cu rezultatele obţinute după rezolvarea contestațiilor la limba română

     Candidați Femei      Candidați Bărbați

 • Procese verbale cu rezultatele obţinute după rezolvarea contestațiilor la istoria românilor

     Candidați Femei      Candidați Bărbați 

• Procese verbale cu rezultatele finale admitere  septembrie 2014

     Candidați Femei

     Candidați Bărbați
 

 

 

 

 

 

     

 

Admitere 2013

Admitere 2013 - Anunț

 

Admitere în instituţii de învăţământ universitare (2013)

Admitere în instituţii de învăţământ postliceale (2013)

Candidați femei 

Candidați bărbați

                                   

 • Procese verbale cu rezultatele obţinute în urma susţinerii probelor scrise
Candidați femei
Candidați bărbați

                                     

12.09.2013

 •  Procese verbale cu rezultatele obţinute după rezolvarea contestațiilor la limba română
Candidați femei
Candidați bărbați

                                     

12.09.2013

 •  Procese verbale cu rezultatele obţinute după rezolvarea contestațiilor la istoria românilor
Candidați femei
Candidați bărbați

                                      

13.09.2013

 • Procese verbale cu rezultatele finale admitere 2013

                             Candidaţi femei

                             Candidaţi bărbaţi

Admitere 2012

 

Admitere în instituţii de învăţământ universitare (2012)

Admitere în instituţii de învăţământ postliceale (2012)