Human in the mirror

Timişoara Penitenciary in cooperation with The Asosciation for Helping Children with Hematology-Oncology Desease ,, Patricia Popa'' is organizing Internaţional Art Exhibition, having the theme,, Human in the mirror''.

The purpose of this exhibition is charity and the amount of  money generated by the sale of the art works will be offered to the Department of the Pediatric Oncology Bone Marrow Transplant Center of The Louis Turcanu Hospital in Timisoara, supporting the purchase of medical equipment.

Roules of participation

Sheet of participation

 

Penitenciarul Timişoara

 

  ,, Libertatea se cucereşte prin mari sacrificii şi se păstrează în măsura în care ne opunem zi de zi încălcării ei,,

 

            Actualul sediu al penitenciarului a fost construit în urma demolării zidurilor Cetăţii Timişoara, ca rezultat al tratativelor dintre conducerea oraşului şi autorităţile militare al cetăţii.

            Primele atestări documentare despre existenţa unui loc unde erau ţinuţi arestaţii în Timişoara sunt ale lui Pray P. în „Analele regatului Ungariei", anul 1514, în care acesta consemnează că Gheorghe Doja şi cei 41 de căpitani ai săi au fost închişi în anul 1514 în beciurile de arestaţi din bastionul numărul 1.

           În 1716, Contele Mercy Claudius este numit comandant al Timişoarei şi Guvernator al Banatului şi construieşte în 1728 clădirea destinată Tribunalului Provincial, iar în beciurile clădirii sunt mutaţi arestaţii (deţinuţii). Destinaţia acestei clădiri se menţine până în anul 1807 când împăratul Francisc, vizitând oraşul, consideră situaţia necorespunzătoare şi dispune mutarea acestora în cazemata numărul 10 din Bastionul nr. 1, iar la terminarea noii construcţii, în 1810, sunt mutaţi toţi deţinuţii până în 1907, când aceasta a fost demolată.

            În 1907 se termină construcţia Palatului Curţii Marţiale (actualul Tribunal şi Parchet Militar)  şi a închisorii militare (actualul sediu al unităţii noastre) unde sunt mutaţi toţi deţinuţii.
            Prin Decizia Ministerului Justiţiei din 1 februarie 1937 se hotărăşte profilarea penitenciarelor, astfel încât în penitenciarul din Timişoara urmau să îşi execute pedeapsa şi măsura de siguranţă privativă de libertate deţinuţii majori de drept comun şi condamnaţii la închisoare contravenţională până la 2 ani inclusiv. În anul 1958 au fost construite corpul de clădire în care se află postul de control nr. 1, centrala telefonică şi sectorul vizite, iar în anul 1967 a fost construit corpul de clădire care adăposteşte şi la ora actuală birourile administrative.
            În anul 1994 a început demolarea barăcilor rămase, sistematizându-se magaziile şi garajul (pe latura de nord şi nord-vest a perimetrului unităţii), iar în 1995 a început construcţia noului pavilion de deţinere conceput după cerinţele europene în domeniu, finalizat la 1 decembrie 1997.

           La ora actuală administraţia Penitenciarului Timişoara se preocupă de îmbunătăţirea condiţiilor atât pentru personalul angajat, cât şi pentru persoanele private de libertate aflate în custodie penitenciară.

Penitenciarul Timişoara

OMUL ÎN OGLINDĂ


Penitenciarul Timişoara, în colaborare cu Asociaţia pentru Ajutorarea Copiilor cu Afecţiuni Hemato-oncologice Patricia Popa, organizează expoziţia internaţională de artă cu tematica ,,Omul în oglindă''. Scopul acestei expoziţii este unul caritabil, banii obţinuţi din valorificarea lucrărilor vor fi donaţi Secţiei de Oncologie Pediatrică, Centrului de transplant medular, din cadrul Spitalului Louis Ţurcanu din Timişoara pentru achiziţionarea de echipament medical.

Regulament de participare

Fişa de participare

CATALOGUL lucrarilor participante la expozitie

 

 

Astăzi (25/04/2015) sunt: 943 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online